Vennskap og Entusiasme

Gjennom prosjektet Vennskap og entusiasme gir Viking ungdommer en dag på Viking Stadion i den hensikt å blant annet skape gode holdninger, forebygge mobbing og skape et inkluderende nærmiljø.

Viking spiller på lag med ungdommen, og inviterer jevnlig 7. klassinger fra hele distriktet til et besøk på Viking Stadion. Sammen med skolene og andre gode samarbeidspartnere vil vi være på lag mot mobbing.

Ungdommene blir tatt med på omvisning på stadion og aktiviteter med Viking-spillere. Det blir fokus på viktigheten av riktig kosthold, skape gode holdninger, gjøre hverandre gode og ikke mobbe.

Skoleelevene får med seg billetter til neste hjemmekamp, som de også skal dele ut til sine skolekamerater i 5.- og 6. klasse. Vi ønsker mange mobbefrie soner. Stadion skal altså fylles med glede, ungdom, vennskap og entusiasme.

Lyse, Hess og Stavanger Aftenblad spanderer kampbillettene. Rogaland Taxi sørger for gratis busstransport til og fra stadionbesøket uken før hjemmekampen.

Gled dere! Hør. Se. Opplev!

For mer informasjon, kontakt oss på svein@viking-fk.no.

Dersom ditt 7. klassetrinn ønsker å være med, vil vi gjerne at dere forteller litt om hvordan dere jobber med temaet mobbing og hvorfor dere har lyst til å delta i prosjektet Vennskap og Entusiasme med Viking. Vi trenger også et antall elever dere ønsker at skal være med på prosjektet, samt en fast kontaktperson for Viking.

Annonse fra Obos-ligaen: