Risa AS

Risa AS er en av landets største anleggsentreprenører. Vi har høy kompetanse på utbygging av infrastruktur for vei og energi, grunnarbeider for bolig og næring samt drift og vedlikehold av veier. Vår miljøavdeling sørger for trygg sanering av ulike anlegg og bygg, og sikrer optimal gjenvinning av ressursene. Vi kan prosjektstyring og garanterer effektiv og sikker gjennomføring av små og store prosjekt.

Hvorfor vi sponser Viking Fotball

Vi har bestemt oss for at vi skal være bransjens beste arbeidsplass. Vi skal også spille på lag med nærmiljøet vårt. Mye av det arbeidet vi gjør er til nytte og glede for mange mennesker. Samtidig ønsker vi å være et godt yrkesvalg både for fagfolk med lang yrkeserfaring og unge som trår sine første steg i arbeidslivet.

For å nå slike mål er det viktig at vi spiller på lag med våre omgivelser. En måte å gjøre det på er å samarbeide med gode krefter i lokalmiljøene. På den måten lærer vi om hva som er viktig for dem som lever rundt oss, samtidig som det gir oss muligheten for å gi av vårt overskudd til gode og sunne samfunnsformål.

Om Risa AS