Quest Executive Search

Om Quest Executive Search

I QUEST er vi opptatt av å bygge langsiktige relasjoner. Både kunde og kandidat er i fokus. Vi finner rett kandidat til oppdraget og sørger for at prosessen foregår på en profesjonell og ryddig måte.

Våre prosesser er basert på erfaringer bygget opp over mange år innen bransjen. Tillit, nøyaktighet, lojalitet og profesjonalitet er bærebjelker i vårt arbeid.

Om Quest Executive Search