Forusakutten Kolibri

Om Forusakutten Kolibri

Forusakutten Kolibri er et offentlig godkjent privatsykehus med kirurgisk avdeling, spesialister, allmennleger, legevakt, psykologer, vaksinesenter, forskning og offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste. Med en tverrfaglig bredde innen forebygging, utredning og behandling representerer vi et unikt helsetilbud i regionen. Vi har kort ventetid og våre pasienter får rask diagnose og behandling uten henvisning eller medlemskap.

Vi har spesialister innen: Plastikk kirurgi, Gastrokirurgi, Generellkirurgi, Karkirurgi, Urologi, Ortopedi, Nevrologi, Gynekologi, Onkologi ( kreftmedisin) , Gastroenterologi, barnelege og Psykiatri.

Forusakutten Kolibri er et topp moderne medisinsk kompetansesenter med fokus på kvalitet og tverrfaglig samarbeid hvor pasienten er i fokus. For å sikre at våre tjenester er optimale med henblikk på kvalitet har vi valgt å sertifisere oss etter den internasjonale kvalitetsstandarden ISO 9001:2015. Sertifiseringen utføres av Dovre Sertifisering AS som er en ekstern instans.

Senteret er sentralt lokalisert i Trim Towers v/ Kvadrat kjøpesenter og i Stavanger sentrum. Våre åpningstider er mandag til fredag kl. 08.00-20.00 og lørdag kl. 10.00 -15.00

Om Forusakutten Kolibri