Allservice

Om Allservice

Å få mennesker tilbake til arbeidslivet er "eksistensgrunnlaget" i Allservice. Det er dette vi jobber for hver eneste dag. For å hjelpe oss å holde fokus, har vi fastlagt følgende verdier for vår virksomhet: forstå – forsterke – forene. I over 40 år har vi i Allservice jobbet med å få mennesker tilbake i arbeid. Det er vi stolte av!

Allservice eies av de omkringliggende kommunene, og er et ideeltaksjeselskap. Vårt overskudd reinvesteres i utvikling av selskapet. Vårt kundeperspektiv er todelt: På den ene siden skal vi tilby mennesker det de trenger for å få en ny start i arbeidslivet, på den andre siden er vi et ressurssenter for bedrifter, offentlige og det private som vil ha utført et spekter av tjenester.

Om Allservice