Coop og Viking ryddet Vaulen Badestrand

Viking Fotball deltok på «Coop rydder Norge» og ryddet Vaulen Badestrand sammen med Coop Økonom SA

– Plastforsøpling angår oss alle, og det er tid for handling. Viking og Coop vil ikke sitte stille og se på at det er forsøplet i naturområdene der vi ferdes. Nå samler vi et ryddelag og tar i et tak, sier Sektorsjef Coop Geir Ree .

Fra 30. april til 5. mai, samtidig som Hold Norge Rents strandryddeuke, hadde alle lokale Coop-butikker over hele Norge gratis ryddekit med hansker og sekker til alle som ville kjøpe. Coop Økonom håper at flere gjør som Viking; at de engasjerer seg og bidrar til å rydde strender, innsjøer og vassdrag.

– Forsøplingsproblematikken løses ikke av én person alene – men sammen kan vi utgjøre en reell forskjell. Vi i Coop er heldige som har over 1,6 millioner medeiere, gode samarbeidspartnere – og butikker over hele Norge, sier Sektorsjef Coop Geir Ree.

 «Coop rydder Norge» skal bidra til opprydning, bevisstgjøring og forebygging av ny forsøpling. 

– Selve opprydningen er et lite, men viktig bidrag. Det å se forsøplingen med egne øyne skaper bevissthet om problemet. Men i etterkant av aksjonen skal vi i Coop gjennomgå de registrerte funnene og sette i verk konkrete tiltak for å forhindre at enda mer plast havner på avveie, sier miljøsjef i Coop, Knut Lutnæs.

Lutnæs forteller at Coop har satt i gang flere tiltak for å øke bevisstheten og begrense forsøpling, og at dette kommer til å være et prosjekt i mange år framover.

– Ved siden av å bidra til opprydning jobber Coop målrettet med å optimalisere emballasje og redusere plastbruken, blant annet ved å finne erstatninger for flere produkter i plast. Hele Coop i Norden jobber sammen om dette, i tillegg til tiltak sammen med andre aktører i dagligvarebransjen.

Annonse fra Eliteserien: