Styret i Viking Fotball AS

Oversikt over styret i Viking Fotball AS

Styreleder - Stig H. Christiansen
Nestleder – Siri Aarrestad Ravndal
Styremedlem - Rune Bertelsen
Styremedlem – Heidi Skare
Styremedlem - Jan Henrik Jelsa
Varamedlem - Erik Sæstad

Annonse fra Eliteserien: