Konstruktivt møte om bruk av pyro i norsk fotball

Fokuset var på tiltak og prosesser som kan få debatten og avklaringene av pyrobruk inn på et konstruktivt spor. (Saken er hentet fra NFF.no)

NB! Saken er i sin helhet hentet fra fotball.no. Lenke til original sak HER!

-------

I de siste ukene har praksisen med bruk av pyro på norske fotballkamper fått mye oppmerksomhet i fotball-Norge og i mediene. Onsdag 21. november møttes ulike parter og interessenter til et møte på Ullevaal stadion.

Møtet var initiert av generalsekretær i Norges Fotballforbund Pål Bjerketvedt og adm. direktør Leif Øverland i Norsk Toppfotball. I møtet deltok styremedlemmene Espen Viken og Ole Kristian Sandvik i Norsk Supporterallianse, klubblederne Espen Engebretsen i Sarpsborg 08 og Robert Lauritzen i Lillestrøm SK, sikkerhetssjef Anita Alexandersen i Vålerenga og supporterkoordinator Morten Tallhaug fra Brann.

Rammen for møtet var supporterkultur generelt og et felles ønske om gode og attraktive opplevelser for tilskuerne og flest mulig på tribunene. Pyro var selvsagt et hovedtema. Møtet hadde mest fokus på tiltak og prosesser som kan få debatten og avklaringene av pyrobruk inn på et konstruktivt spor.

Fotballforbundet erkjenner at den løpende dialogen med supportermiljøene og pyrobruk ikke er god nok. Det jobbes med tiltak internt i NFF om hvordan supporterkontakt og arrangementstekniske detaljer, som pyro, skal håndteres i hverdagen til beste for alle parter.

Gruppen som møttes på Ullevaal onsdag, skal jobbe videre som en prosjektgruppe (med unntak av de to daglige lederne). Perspektivet for deres arbeid (som skal ende i konkrete forslag) er sesongen 2020.

Gruppen skal vurdere muligheter og begrensninger, hva som ligger i «kontrollerte former», nye ideer, opprette dialog med myndighetene, se på møtefrekvens, mm.

- Publikum og supportere er en helt avgjørende ressurs i norsk fotball. Det er utgangspunktet for dette arbeidet, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt, og legger til at han opplevde møtet som åpent, ærlig og konstruktivt.

Annonse fra Eliteserien: